WNO Spring 20 | Gwanwyn 20 - Plymouth | Plymouth

WNO Spring 20 | Gwanwyn 20 - Plymouth

What's happening?

The Marriage of Figaro - 15, 17 April | Ebrill
Carmen - 16 April | Ebrill
Les vêpres siciliennes - 18 April | Ebrill
Spring 2020 includes a revival of our 2016 production of Mozart’s The Marriage of Figaro and concludes with the final part of our Verdi trilogy, Les vêpres siciliennes, which will be directed by David Pountney and conducted by Carlo Rizzi. There is also a further opportunity to see Carmen if you missed it in Autumn (or if you would like to see it again).
___________________________________
Mae Gwanwyn 2020 yn cynnwys adfywiad o’n cynhyrchiad 2016 o The Marriage of Figarogan Mozart ac yn gorffen gyda rhan olaf ein trioleg Verdi, Les vêpres siciliennes, a fydd yn cael ei chyfarwyddo gan David Pountney a’i harwain gan Carlo Rizzi. Mae yna hefyd gyfle arall i weld Carmen os wnaethoch chi ei methu yn yr Hydref (neu os hoffech ei gweld eto)
#WNOspring20
#WNOmarriage
#WNOcarmen
#WNOvepres

When?

Wednesday, April 15th 2020 06:00pm

Where?

Theatre Royal Plymouth
Barbican Plymouth PL1 1 United Kingdom

Other events in Plymouth

Plymouth reunion

Sunday, February 6th 2022