Christmas Trip 2019 Taith Nadolig (Cheltenham & Gloucester) | Cheltenham

Christmas Trip 2019 Taith Nadolig (Cheltenham & Gloucester)

What's happening?

*Welsh below / Cymraeg isod*
Christmas Trip to Cheltenham & Gloucester
Gellionnen Chapel and Friends
Sat 30th Nov – Sun 1st Dec 2019
Join us for a community coach trip to Cheltenham and Gloucester
for sight-seeing, Christmas shopping and lots of fun! Everyone is welcome to join us.
Cost: £115 (double/twin) or £149 (single)
(includes transport, accommodation, dinner and breakfast)
The coach will leave from Edward’s Coaches, Llansamlet, Swansea at 8am on Saturday morning (cars can be left there), with a day in Gloucester for sight-seeing, shopping, etc. before dinner together and overnight stay at the Bowden Hall Mercure Hotel, Gloucester. On Sunday, spend the day in splendid Cheltenham, leaving at 4pm to return to Swansea.
Deposit of £50 per person needed by 1st March (remainder by 1st Sept)
Contact Brenda Price or Rhys Castle Jones (07969 364 092)
- - - - - - - - - - - - - - -
Taith Nadolig i Cheltenham & Gloucester
Capel Gellionnen a Ffrindiau
Sadwrn 30ain Tachwedd – Sul 1af Rhagfyr 2019
Ymunwch gyda ni ar ein taith bws cymunedol i Cheltenham a Gloucester. Dyma gyfle i weld y ddinas, siopa Nadolig a llawer o hwyl a sbri! Croeso cynnes i bawb!
Pris: £115 (dwbl/twin) neu £149 (sengl)
(pris yn cynnwys trafnidiaeth, llety, swper a brecwast)
Bydd y bws yn gadael Edward’s Coaches, Llansamlet, Abertawe am 8yb ar fore Sadwrn (gadewch eich car yma), gyda diwrnod i siopa a mwynhau golygfeydd Gloucester, cyn mwynhau swper gyda’n gilydd a llety yng Ngwesty Bowden Hall Mercure, Gloucester. Ar ddydd Sul, byddwn yn ymweld â Cheltenham, cyn gadael am 4yp i ddychwelyd i Abertawe erbyn y nos.
Blaendal o £50 y person erbyn 1af Mawrth (gweddill erbyn 1af Medi)
Cysylltwch gyda Brenda Price neu Rhys Castle Jones (07969 364 092)

When?

Saturday, November 30th 2019 08:00am

Where?

Cheltenham & Gloucester
Cheltenham Road Winchcombe Cheltenham GL54 5 United Kingdom

Host:

Gellionnen Chapel, Cheltenham

Other events in Cheltenham

Cheltenham & Gloucester Jobs Fair

Wednesday, October 30th 2019

Cheltenham Music Society

Wednesday, April 15th 2020

Extreme Robots - Cheltenham Show 3

Sunday, November 10th 2019

Cheltenham & Gloucester Jobs Fair

Wednesday, February 19th 2020

Jools Holland Cheltenham

Saturday, November 9th 2019

Cheltenham Festival 2020

Tuesday, March 10th 2020

Tech

Thursday, December 19th 2019

Cheltenham Wreath Workshop

Sunday, December 1st 2019

Blackpool Illuminations

Sunday, October 27th 2019

Leisureat cheltenham

Wednesday, November 6th 2019

Extreme Robots - Cheltenham Show 4

Sunday, November 10th 2019

Extreme Robots - Cheltenham Show 2

Saturday, November 9th 2019