Taking Care of Elvis -The King is Back | Cardiff

Taking Care of Elvis -The King is Back

What's happening?

Fans from all over the world declare Ben Portsmouth as the closest they have ever seen to Elvis Presley. Social media forums are overwhelmed with fans demanding his return to their country.
On this night, you will see the live performance that left David Letterman at a loss for words exclaiming, “Oh my God, Oh my God!” when Ben headlined his show in February of 2013.
He looked like Elvis, sang like Elvis and had an on stage charisma that had audiences believing at times they were watching the King himself. This talent saw Ben rapidly rise through the ranks of Elvis Tribute Artists.
Internationally renowned as one, if not The Best Elvis Tribute in the world today, Ben Portsmouth will bring his unique style and charisma and will show audiences why he is regarded as the best in the business.
Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.
_____________________________________________________
Mae selogion drwy’r byd yn grwn yn taeru mai Ben Portsmouth ydi’r tebycaf i Elvis Presley a welson nhw erioed. Mae seiadau’r cyfryngau cymdeithasol wedi’u llethu gan selogion yn mynnu ganddo ddod yn ei ôl i’w gwlad.
Ar y noson yma, welwch chi’r perfformiad wnaeth iddi fynd yn nos ar David Letterman a’i unig eiriau oedd, “Oh my God, Oh my God!” pan oedd Ben ar ben rhaglen ei sioe ym mis Chwefror 2013.
Roedd yn edrych fel Elvis, yn canu fel Elvis a’i garisma ar lwyfan yn cael gan gynulleidfaoedd gredu weithiau eu bod yn gwylio’r Brenin ei hun. Yn sgìl y ddawn yma cododd Ben yn fuan drwy rengoedd Artistiaid Teyrnged Elvis.
Mae Ben Portsmouth yn adnabyddus ar gorn bod yn un o’r Teyrngedau Elvis Gorau - os nad y gorau oll - yn y byd heddiw a bydd yn dod â’i steil a’i garisma digymar i’w ganlyn i ddangos i gynulleidfaoedd pam y’i hystyrir y gorau ar hyd y lle.
Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.

When?

Sunday, June 30th 2019 08:00pm

Where?

St David's Hall
Working Street Cardiff Cardiff CF10 1GP United Kingdom

What's hot in Cardiff

Host:

St David's Hall, Cardiff

Other events in Cardiff

Wales Beach Football Cup

Sunday, July 14th 2019

Frank Skinner - Showbiz

Saturday, September 28th 2019

Wales v Ireland

Saturday, August 31st 2019

Cardiff Food & Film Festival 2019

Saturday, August 24th 2019

Russell Howard

Monday, September 23rd 2019

Men's Breakfast: Who Can I Trust?

Saturday, June 29th 2019

The Greatest Love Of All

Monday, October 21st 2019

Garbage | Cardiff

Sunday, July 14th 2019

Ari Shaffir

Tuesday, June 25th 2019

Celtic Woman

Monday, November 11th 2019

Adam Ant - 2019 Uk Tour

Saturday, November 30th 2019

Black Star Riders

Thursday, October 24th 2019

The Style Councillors

Friday, November 29th 2019

Gladys Knight

Thursday, July 4th 2019